Geometrický plán, vytyčení pozemku

Geometrický plán a příslušná právní listina slouží pro zápis do katastru nemovitostí.

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vytyčení hranice pozemku
  • zpřesnění hranice pozemku – předcházení sporům se sousedy
  • doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastrální mapy
  • vyznačení nové budovy, rodinného domu nebo přístavby
  • vymezení rozsahu věcného břemene (právo chůze a jízdy, podzemní vedení, …)
  • zajištění smluv a zápisu do katastru nemovitostíGeodetický plán, ilustrační obrázek
Stín

 Cena

Cena za geometrický plán je od 4.000,- Kč. Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka.

Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

 Termín zhotovení

Termín zhotovení geometrického plánu je závislý na rozsahu zakázky.


Objednání služby

Pro objednání můžete použít tento formulář, stejně tak v případě, kdy se potřebujete na něco zeptat nebo s něčím poradit.