Geometrický plán, vytyčení pozemku

Geometrický plán a příslušná právní listina slouží pro zápis do katastru nemovitostí.

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vytyčení hranice pozemku
  • zpřesnění hranice pozemku – předcházení sporům se sousedy
  • doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastrální mapy
  • vyznačení nové budovy, rodinného domu nebo přístavby
  • vymezení rozsahu věcného břemene (právo chůze a jízdy, podzemní vedení, …)
  • zajištění smluv a zápisu do katastru nemovitostíRozdělení pozemku, ilustrační obrázek
Stín

Cena

Cena za geometrický plán je od 4.000,- Kč. Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka.

Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

Termín zhotovení geometrického plánu je závislý na rozsahu zakázky. V případě nutné účasti sousedních vlastníků i na lhůtách daných katastrálními předpisy (4-10 týdnů).


Objednání služby

Pro objednání můžete použít tento formulář, stejně tak v případě, kdy se potřebujete na něco zeptat nebo s něčím poradit.