Geodetické podklady pro projektanty, polohopis, výškopis

Geodetické podklady pro projektanty:

  • identifikace vlastníků pozemků dotčených výstavbou
  • polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území
  • průběhy inženýrských sítí ve spolupráci s jednotlivými správci
  • základní mapy závodů, plány areálů
  • zaměřování podélných a příčných profilů
  • rekognoskace staveniště a projekt vytyčovací sítě
  • zaměřování stavebních objektů před rekonstrukcí, pořízení stavební dokumentace objektů


Geodetický plán, ilustrační obrázek

Cena

Cena za mapový podklad se odvíjí od rozsahu a složitosti (přehlednost, svažitost apod.) zájmového území. Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky a místní podmínky a požadavky zákazníka.

Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

Obvyklý termín zhotovení mapového podkladu je do 10 dnů.


Objednání služby

Pro objednání můžete použít tento formulář, stejně tak v případě, kdy se potřebujete na něco zeptat nebo s něčím poradit.