Věcná břemena

Věcné břemeno (VB) je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo se něčeho zdržet.

Typická věcná břemena:

  • právo chůze nebo jízdy přes cizí pozemek
  • vedení inženýrské sítě přes cizí pozemek
  • doživotní užívání nemovitosti

V oblasti věcných břemen nabízíme

  • vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene
  • smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
  • vyhotovení a podání návrhu na vklad VB do katastru nemovitostí


Geodetický plán, ilustrační obrázek

Cena

Cena za geometrický plán pro vyznačení věcného břemene je od 4.000,- Kč. Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka.

Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

Obvyklý termín zhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene (to je zaměření, zhotovení a ověření oprávněným zeměměřickým inženýrem a katastrálním pracovištěm) je 20 dnů.


Objednání služby

Pro objednání můžete použít tento formulář, stejně tak v případě, kdy se potřebujete na něco zeptat nebo s něčím poradit.