Zajištění kupních a jiných typů smluv, oceňování nemovitostí

Zajištění různých typů smluv:

  • kupní smlouvy
  • směnné smlouvy
  • darovací smlouvy
  • smlouvy o zřízení věcných břemen, případně zrušení věcného břemene

Návrhy na vklad do katastru nemovitostí.

Znalecké posudky – ocenění nemovitostí.Geodetický plán, ilustrační obrázek

Cena

Ceny jsou kalkulovány s ohledem na požadavky zákazníka.

Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

Obvyklý termín zajištění smlouvy a ocenění je do 10 dnů.


Objednání služby

Pro objednání můžete použít tento formulář, stejně tak v případě, kdy se potřebujete na něco zeptat nebo s něčím poradit.