Vytyčení stavby

Vytyčení stavby (budova, rodinný dům, přístavba, inženýrské sítě, přípojky apod.) je vyznačení polohy, výšky a tvaru objektu v terénu tak, aby bylo možné zahájit a provést stavbu podle příslušné dokumentace.

Podle stavebního zákona může stavbu vytyčit pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr.

O vytyčení stavby je vyhotoven vytyčovací protokol, jehož součástí je vytyčovací náčrt. Vytyčovací protokol slouží jako doklad pro stavební úřad.Vytyčení stavby, ilustrační obrázek

Cena

Cena za vytyčení je od 3.500,- Kč. Ceny jsou kalkulovány s ohledem na rozsah zakázky, místní podmínky a požadavky zákazníka.

Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku podle Vašeho zadání.

Termín zhotovení

Obvyklý termín vytyčení stavby je do 5 dnů.


Objednání služby

Pro objednání můžete použít tento formulář, stejně tak v případě, kdy se potřebujete na něco zeptat nebo s něčím poradit.